Test ciążowy paskowy OneStep - wykonanie testu, wyniki i ich interpretacja

 

Test ciążowy paskowy OneStep o wysokiej czułości wynoszącej 10mIU/ml.

W celu wczesnego zdiagnozowania ciąży, test ciążowy One Step® (HCG-mocz) mierzy stężenie ludzkiej gonadotropiny komórkowej HCG (Humanes Choriongonadotropin) w moczu.

Ludzka gonadotropina komórkowa HCG produkowana jest w trakcie ciąży przez łożysko, krótko po zagnieżdżeniu się zarodka w śluzówce macicy. W dalszym przebiegu ciąży stężenie hormonu HCG w moczu wzrasta. Stężenie hormonu HCG u kobiety nie będącej w ciąży wynosi z reguły 5.0mIU/ml. W momencie kiedy ostatnia menstruacja nie pojawiła się, stężenie HCG w moczu wynosi ok. 100mlU/ml i pod koniec pierwszych trzech miesięcy wzrasta do najwyższych wartości między 100.000 a 200.000mlU/ml .


Kiedy można wykonać test ciążowy?

Test można przeprowadzić w dniu, w którym istnieje przypuszczenie bycia w ciąży, a także wtedy gdy występują charakterystyczne objawy ciąży.


Pobieranie próbki i zastosowanie

Próbkę moczu pobrać do czystego i suchego pojemniczka. Przede wszystkim należy użyć moczu porannego, gdyż ten ma największe stężenie hormonu HCG. Do testu można jednakże pobrać także mocz z innej pory dnia.


Przeprowadzenie testu ciążowego

1. Ogrzać woreczek foliowy z testem oraz mocz do temperatury pokojowej. Przed przystąpieniem do testu otworzyć woreczek foliowy i wyjąć pasek.
2. Zanurzyć pasek na co najmniej 10 sekund w próbce moczu , ze strzałkami skierowanymi w dół próbki.
Pasek może być zanurzony w próbce maksymalnie do zaznaczonej linii MAX (oznaczenie strzałką)
3. Wyjąć pasek z próbki i położyć na czystą, suchą podkładkę.
4. Odczytać wynik, gdy pojawi się kolorowy prążek (jak na rysunku). Pozytywny wynik może pojawić się już po 1 minucie od zanurzenia w próbce, w zależności od skoncentrowania hormonu HCG. Dla potwierdzenia pozytywnego wyniku odczytać pasek po 8 minutach od zanurzenia. Przed odczytem wyniku tło musi być czyste. Wyniki odczytane po 10 minutach są nieważne.
5. Zużyte paski wyrzucić.

Interpretacja wyników

Negatywny: Wynik jest negatywny, gdy w na polu kontrolnym widoczny jest prążek , jednakże w polu testowym brak prążka. W moczu stwierdzono brak hormonu HCG. Oznacza to , że nie jest się w ciąży, bądź też test został przeprowadzony zbyt wcześnie. W razie wątpliwości test przeprowadzić ponownie po 48 godzinach.
Pozytywny: Gdy widoczne są dwa barwne prążki na polu testowym oraz jeden w obszarze kontrolnym, oznacza to wysokie prawdopodobieństwo bycia w ciąży, stwierdzono obecność HCG w moczu. Nawet gdy jeden z prążków jest jaśniejszy od pozostałych, a nie muszą wyglądać jednakowo, to i tak wynik jest pozytywny.
Nieważny: Gdy pojawi się czerwony prążek w polu testowym i brak jest prążka w polu kontrolnym, wtedy wynik jest nieważny. Wynik jest również nieważny gdy nie pojawi się prążek zarówno w polu kontrolnym jak i w polu tekstowym. Test należy powtórzyć używając nowego paska.

Ograniczenia testu

1. Alkohol może wpłynąć na wynik testu. Zaleca się, by testu nie przeprowadzać po spożyciu alkoholu.
2. Gdy test przeprowadzi się zbyt wcześnie, stężenie HCG może być zbyt niskie a wynik negatywny. W tym przypadku należy zbadać próbkę moczu pobraną co najmniej 48 godzin później.
3. Stężenie HCG może być wykazane jeszcze wiele tygodni po normalnym porodzie, cesarskim cięciu, niespodziewanym poronieniu lub przerwaniu ciąży, które było konieczna ze względów zdrowotnych.
4. Gdy stężenie HCG jest zbyt wysokie (>500,000 mlU/ml) wynik może być ujemnie fałszywy ze względu na zjawisko prozony. Gdy mimo te istnieje prawdopodobieństwo ciąży , próbkę moczu należy rozcieńczyć z dejonizowaną wodą w proporcji 1:1 i jeszcze raz przeprowadzić test.
5. Gdy próbka moczu jest zbyt mocno rozcieńczona (ma zbyt małą proporcję) zawarte stężenie HCG może w ogóle nie być wykazane . Gdy mimo to istnieje prawdopodobieństwo ciąży, test należy przeprowadzić po 48 godzinach używając moczu porannego.
6.Jak przy wszystkich przeprowadzanych badaniach testerka musi przeprowadzić ocenę danych wykazanych w teście, uwzględniając informacje kliniczne; w celu ostatecznego zdiagnozowania ciąży należy skonsultować się z lekarzem i nie podejmować żadnych ważnych, z medycznego punktu widzenia znaczących decyzji.

Polecane produkty

TEST CIĄŻOWY paskowy OneStep 10mIU/ml 1szt PREMIUM

TEST CIĄŻOWY paskowy OneStep 10mIU/ml 1szt PREMIUM

Test ciążowy paskowy OneStep o czułości 10mIU/ml 1szt. Produkt klasy PREMIUM
Test ciążowy strumieniowy OneStep 1szt PREMIUM +1p

Test ciążowy strumieniowy OneStep 1szt PREMIUM +1p

Test ciążowy strumieniowy OneStep® o czułości wysokiej czułości 10mIU/ml 1szt + test ciążowy paskowy OneStep 1szt . Produkty klasy Premium...
Test ciążowy strumieniowy OneStep 5szt PREMIUM +5p

Test ciążowy strumieniowy OneStep 5szt PREMIUM +5p

Test ciążowy strumieniowy OneStep® o czułości wysokiej czułości 10mIU/ml 5szt + test ciążowy paskowy OneStep 5szt . Produkty klasy Premium...
Test ciążowy strumieniowy OneStep 10szt PREMIUM +5p

Test ciążowy strumieniowy OneStep 10szt PREMIUM +5p

Test ciążowy strumieniowy OneStep® o czułości wysokiej czułości 10mIU/ml 10szt + test ciążowy paskowy OneStep 5szt . Produkty klasy Premium...