Paski do kontroli stanu zdrowia One+Step DUS 10 PREMIUM 15szt

 • szt.
 • 29,00 zł 26,00 zł
Test One+Step DUS 10 do kontroli stanu zdrowia w domu.

Skład moczu w czasie chorób lub infekcji wykazuje wiele znaczących zmian dlatego paski testowe One+Step 10 do badania moczu mogą być bardzo przydatnym wskaźnikiem zdrowia lub choroby.

Kontrola 10 parametrów

Paski kontrolne One+Step DUS 10 pozwalają na wykrycie w moczu 10 parametrów:

 • leukocytów
 • azotynów
 • urobilinogen
 • białka
 • określenia wartości pH
 • krwi
 • określenia ciężaru właściwego moczu
 • ciał ketonowych
 • bilirubinę
 • glukozy

Test One+Step DUS 10 do samokontroli zdrowia może być ogólnym wskaźnikiem zdrowia i pomaga przy rozpoznawaniu chorób lub infekcji nerek, dróg moczowych, wątroby czy serca.

Przeznaczenie

Paski testowe One+Step DUS 10 są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych. Używane w celach profilaktycznych mogą być bardzo przydatnym wskaźnikiem zdrowia lub choroby. Przeznaczone wyłącznie do diagnostyki In vitro.

Sposób wykonania testu

Aby osiągnąć niezawodne wyniki, test przeprowadzić należy ściśle według instrukcji

Należy porównać paski ze skalą barw dopiero wtedy, gdy zostaną zamoczone w próbce moczu.

1. Zanurzyć pasek w próbce aż zamoczone zostaną wszystkie pola reakcyjne. Zanurzyć maksymalnie przez 2 sekundy.

2. Nadmierną ilość moczu usunąć ocierając pasek o brzeg pojemniczka. Pasek obrócić na bok i strzepać resztki moczu na wchłaniający materiał. Nadmierna ilość moczu na pasku może prowadzić do wzajemnego oddziaływania różnych chemikaliów z sąsiadującymi odczynnikami a tym samym wskazać nieprawidłowy wynik.

3. Odczytać barwy pól reakcyjnych przy dobrym świetle dokładnie po 60 sekundach (leukocyty po 90 - 120 sekundach) i porównać ze skalą barw zawartą na etykiecie. Aby uniknąć zmieszania chemikaliów nadmiernego moczu, przy porównaniu barw pasek testowy należy trzymać w pozycji poziomej.

Informacje dodatkowe

W zestawie znajduje się hermetycznie zamknięty woreczek foliowy z paskami testowymi w ilości 15szt., etykieta ze skalą barw, oraz ulotka z instrukcją w języku polskim.

Paski przeznaczone są do jednorazowego użytku.

Nie należy podejmować decyzji zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem. Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z całą ulotką dostarczoną z testami.